2012

Esimene üldkoosolek 26.09.2012

Liikmed kogunesid esimesele üldkoosolekule AS Hoolekandeteenused Karula Kodusse. Koosolekul valiti EHK juhatus ning juhatuse esimeheks kinnitati Mare Naaber. Kinnitati EHK- i sisseastumis- ja liikmemaks ning võeti vastu 2012 – 2013. aasta tegevuskava.

Üldkoosolek 29.10.2012

Üldkoosolekul Haraka Kodus vaadati üle uute liikmete taotlused liikmeks astumiseks ning täiendati 2013. aasta tegevuskava. Liikmed jagasid oma ootusi EHK tegevusele ning peamisi probleeme, mis organisatsioonide töös ette tulevad.