2013

Üldkoosolek 18.01.2013

Koguneti Tartu Maarja Tugikeskuses, et vaadata tagasi 2012. aastasse ning asuda tööle 2013. aasta tegevuskava elluviimiseks. Aktiivselt asuti arendama EHK välisveebi.

Üldkoosolek 16.05 – 17.05.2013

Liikmed kogunesid Maarja Külla esimesele kahepäevasele üldkoosolekule pannes nii aluse traditsioonile saada aeg-ajalt kokku ka töömeeleolu väliselt. Kinnitati 2012. aasta majandusaasta aruanne, arutleti erihoolekande arengukava ja erihoolekande kvaliteedikriteeriumite sisendi ning EHK kommunikatsioonikanalite üle.

Töökoosolek 27.06.2013

Seekord koguneti MTÜ Viljandimaa Singel ruumides suuremas ringis. Lisaks liikmetele oli meil hea meel mõtteid vahetada Riigikogu Sotsiaalkomisjoni liikme Helmen Kütiga, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse juhi Mari Rull´iga, Iseseisev Elu juhi Maire Koppel`iga, Eesti Patsientide Esindusühingu ja Pärnumaa Erivajadusega Laste ja Noorukite Vanemate Ühingu esindaja Iivi Kallastega ning Eesti Sotsiaalasutuse Juhtide Nõukoja esindaja Mare Pariisiga.

Koosoleku fookuses oli kaitstud teenuse kirjelduse edasiarendus ning erihoolekandeteenuste järjekordade pidamisega esinevad probleemid ja nende probleemide võimalikud lahendused.

Töökoosolek 05.08.2013

Kohila Turvakeskuses Katikodu viisime läbi ajurünnaku fokusseerimaks EHK- i rolli ja eesmärke selleks, et liidu liikmete hulgas oleks ühtne arusaam, miks ja kuhu on EHK teel. Inspiratsiooniks ja ajurünnaku jätkuks otsustati osaleda EMSL suvekoolis.

Töökoosolek 12.09.2013

Seekord oli jõudnud kätte aeg külastada Pahkla Camphilli Küla. Koosolekul jagati muljed EMSL suvekoolist ning otsustati leida partner koostamaks EHK kommunikatsioonistrateegia.

Töökoosolek 15.11.2013

Meielas vaadati üle erihoolekande arengukava koostamise seis ning koostatud materjal, millele anti omapoolsed kommentaarid. Samuti vaadati üle SKA koostatud erihoolekande kulumudelid ning EHK kommunikatsioonistrateegia koostamine.