2015

Üldkoosolek 28.01.2015

Aasta esimesele üldkoosolekule koguneti AS Hoolekandeteenused Rakvere Lille Kodusse, kus kinnitati 2015. aasta tegevuskava, otsustati esitada taotlus KüSK`i arenguhüppe taotlusvooru ning pandi paika koosolekute ajad ja asukohad läbi aasta.

Töökoosolek 26.02.2015

Seekord võttis meid lahkelt vastu Merike Merirand Päevakeskus Käo Maleva keskusest. Päeva esimeses pooles tutvusime juba traditsiooniliselt vastuvõtva asutuse tegemistega ning tulevikuplaanidega. Seekordseks koosoleku põhiteemaks oli töövõimereformi käik, millest andis ülevaate Töötukassa juhatuse liige Pille Liimal. Samuti oli palutud aruteluringis osalema Sotsiaalministeeriumist Bärbel Vapper ning Sotsiaalkindlustusametist Margit Laurson. Arutelu fookuses oli Töötukassa poolt parendatavad ja uued arendatavad teenused, töövõime hindamise metoodika ning psüühilise erivajadusega inimeste arvestamine reformi muudatuste elluviimisel.

Üldkoosolek 30.03.2015

Maarja Külas tutvuti võõrustaja poolt võidetud hankega „Kaitstud töö teenuse pakkumine 20-inimesele Lõuna-Eesti piirkonnas“ ning räägiti koostöövõimalustest hanke raames. Päeva teise teemana vaadati üle ettepanekud EHK põhikirja muutmiseks.

Üldkoosolek 23.04.2015

Esimest korda saadi kokku EHK uue liikme MTÜ Võru Päevakeskuse Ühing ruumides. Üldkoosolek kinnitas 2014. aasta majandusaasta aruande, 2015. aasta eelarve ja tegevuskava ning juhatuse esimehega sõlmitava lepingu ja tasu. Otsustati muuta EHK senist töökorraldust koosolekute osas, mille tulemusena edaspidi toimuvad töökoosolekud kvartaalselt, juhatuse koosolekud igakuiselt ning üldkoosolekud vastavalt vajadusele, ent vähemalt korra aastas aasta alguses.