Erihoolekande arengukava arutelul Sotsiaalministeeriumis

09. juunil 2014 oli planeeritud liidu töökoosolek MTÜ Tugiliisus, selmet kohtus liit Tugiliisus ja arutelu jätkus Sotsiaalministeeriumis kahel korral endise riigikogulase, värske sotsiaalministri Helmen Küti, sotsiaalministeeriumi ametnike sh Bärbel Vapper’i ja värskelt ametisse asunud asekantsleri Rait Kuuse’ga.

Kohtumiste põhiteemaks oli erihoolekande arengukava ja tegevuskava osaline kriitika liidu poolt. Kuigi liit osales arengukava väljatöötamisel, oli lõplikule kooskõlastusele saadetud dokument tegevuskava osas oluliselt erinev soovitust. Üheks oluliseks teemaks oli esitatud arvandmete segasus, institutsionaalse hoolekande jätkuv eelistamine deinstitutsionaliseerimisele, kogukonna kesksete teenuste ebapiisav arendamine ja erihoolekandega seotud isikute kutsehariduse omandamisega seotud küsimused.

Erihoolekandeteenuse Pakkujate Liit esitas oma parandusettepanekud arengukavale.

Töötukassa seminaril arutamas teenuste üle

EHK osales 9.juunil toimunud Töötukassa aruteluseminaril.
Seminaril tutvustati töötukassa teenuste paketti tööotsijatele ja töötavatele inimestele. Seekord olid fookuses üldised ehk kõigile sihtgruppidele kättesaadavaid teenused ning arutati, millega on oluline arvestada nende teenuste osutamisel vähenenud töövõimega inimestele.
EHK esitas parendusettepanekud selliste teenuste nagu tööturukoolitus, tööklubi, tööharjutus, ettevõtlustoetus ja järelteenused, psühholoogiline nõustamise ja individuaalse tööle rakendamine korralduse osas.