Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu töökoosolek

2014. a teine töökoosolek toimus 07. märtsil 2014. a SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse Nõlvaku Hooldekeskuses

Koosolekul osales kaheksa liidu liiget ja Tartu Ülikooli magistrandid Evelin Trink ja Taavi Laasik, kes aitavad liidul kommunikatsiooniplaani väljatöötada.

Koosolekul oli tähelepanu all liidu  visiooni, missiooni ja väärtuste sõnastamine ja kinnitamine, kommunikatsioonistrateegias planeeritud tegevuste kinnitamine,  tähtaegade ja vastutajate määramine, Euroopa Liidu organisatsioonidega liitumise otsustamine.

Jõuti kokkuleppele, et liidu visiooni ja missiooni kirjeldab kõige paremini eesmärk “inimesekeskne erihoolekanne”. Sõnapaarile annavad täpsema sisu liidu väärtused. milleks on austav ja väärikas partnerlus; aktiivne, üksteist toetav ja tugev liikmeskond; arvamuste ja kogemuste paljusus; ettevaatav ja lahendusi otsiv tegutsemine.

Otsustati, et uute liikmete leidmiseks kujundatakse järgmisel töökoosolekul ühine strateegia ja tööjaotus. Liit teeb  Sotsiilministeeriumile etttepanku olulise küsimuse – deinstitutsionaliseerimise teemalise  seminari korraldamiseks käesoleva aasta juunikuus, liit oleks partneriks seminari korraldamisel. Oma ettekandega võiks esineda ka Tallinna Ülikooli õppejõud  Zolt Bugarzki.

Koostööd ja liitumist Euroopa liidu katusorganisatsioonidega European Social Network www.esn-eu.org, ja European Association of service providers for persons with disabilitieswww.easpd.eu/ otsustati veel arutada ja täpsustada liikmemakse, assotsieerumis ja koostöö võimalusi.

Liidu järgmine töökoosolek toimub 04.aprill 2014. a Rakveres AS Hoolekandeteenused Lille Kodus aadressil Lille tn 8, Rakvere 44311 Lääne-Virumaa kella 10:00 -16:00