Tule liikmeks

Väärtustame avatud koostööd ning ootame oma liikmeteks erihoolekande valdkonna arengust huvitatud ja valdkonna arengusse panustada soovijaid.

Kui oled tutvunud meie visiooni, missiooni ja väärtustega ning põhikirjaga ja tunned huvi liikmeks astumise vastu, võta ühendust meie juhatusega.