MTÜ Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu liikmed:

AS Hoolekandeteenused   www.hoolekandeteenused.ee

Eesti Hoolekande Selts   www.viirakodu.eu

Koduhooldus OÜ   www.koduhooldus.ee

MTÜ Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu   www.vaimukad.ee

MTÜ Kohila Turvakeskus Katikodu   www.katikodu.ee

MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus   http://ehtk.ee

MTÜ Maarjakodu   www.maarjakodu.ee

MTÜ Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda   www.polvakoda.ee

MTÜ Päevakeskus Vinger   www.vinger.ee

MTÜ Singel Kodu   www.singelkodu.ee 

MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus   www.maarjatugikeskus.ee

MTÜ Toetuskeskus Meiela   www.meiela.ee

MTÜ Võru Päevakeskuse Ühing  www.vorupaevakeskus.ee

SA Koeru Hooldekeskus  www.koeruhk.ee

SA Haraka Kodu   www.harakakodu.ee

SA Maarja Küla   www.maarjakyla.ee

SA Maarja Päikesekodu   www.maarjapaikesekodu.ee

SA Pahkla Camphilli Küla   www.pahklack.org

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus   www.tartuvthk.ee

SA Liikva Päikesekodu  www.liikvapaikesekodu.ee

Tallinna Vaimse Tervise Keskus   www.vaimnetervis.ee

Käo Tugikeskus  www.kaokeskus.ee

Haapsalu sotsiaalmaja  sotsiaalmaja.haapsalu.ee

Tallinna Tugikeskus JUKS  www.juks.ee