MTÜ Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu asutamiskoosolek

MTÜ Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu asutamiskoosolek toimub 14. septembril 2012. aastal kell 11.00 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59).

Meie tegevusest huvitatutele korraldame ühingu avakonverentsi Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59) 14. septembril kell 14.00 – 16.00. Oodatud on kõik huvilised!